Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromtediousuncle tediousuncle viasharaquss sharaquss
Sponsored post
5345 a43d 400
3801 06c8 400
Reposted fromappreciation appreciation vianaasty naasty

"siedemset pokoleń motyli" - Hume Cronyn

Będę czekał na ciebie siedem lat,
siedemset pokoleń motyli, w wysokich
trawach pijane świerszcze grają na
bałałajkach. Wieczór stygnie i więdną

stokrotki gwiazd, a złamany paznokieć
upada za horyzont. Powoli wszystko
staje się jasne. Niebo trzeźwieje i my
również wracamy do pustych mieszkań

tak bardzo znajomych ciał. Zbieram wszystkie
twoje spojrzenia, rozkładam jak stertę
rękopisów. Rzucamy do siebie maleńkie,
papierowe samoloty, które nigdy nie docierają

celu. Obiecałem, że będę czekał
na ciebie siedem lat, siedemset pokoleń
motyli... brak przyszłości ukazany
jak leżący twarzą do ziemi człowiek.


Reposted fromzazu zazu viagoniewicz goniewicz
ostatnio szalenie
nie podoba mi się 
co robisz

a ten fakt

podoba mi się 
szalenie
Reposted frompuzzle puzzle viagoniewicz goniewicz
Wielka miłość nie umiera. Możemy do niej strzelać z pistoletu.
— Jonathan Carroll
Reposted fromexny exny viagoniewicz goniewicz
5678 6f8e 400
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viagoniewicz goniewicz
Reposted fromcouples couples viaTurnUp TurnUp
Reposted fromatheism atheism viasas sas
5824 5efc
9427 0290 400
Reposted fromDoopamina Doopamina viapeculiar-cat peculiar-cat
9135 af94 400
9202 adcc 400
Reposted fromxempx xempx viahepke hepke
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...